TMS Holland

Arbitrage

U vindt dat u gelijk hebt, maar de ander vindt van niet……

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt dat is een feit. Door die fouten ontstaan soms geschillen tussen partijen. Maar om deze geschillen netjes en objectief op te lossen bestaat soms de behoefte aan een onafhankelijk rapport.

TMS Holland verzorgt gerichte bouwkundige inspecties in situaties waar partijen het soms niet met elkaar eens zijn. Een goede analyse en een helder rapport helpen vrijwel altijd een dergelijk geschil snel op te lossen. Naar aanleiding van een visuele of waar nodig een door derden te verzorgen destructieve inspectie worden alle geschilpunten opgenomen en verwerkt in het rapport vergezeld door een uitgebreide fotoreportage. Eventueel kunnen de herstelkosten ook vermeld worden in de rapportage.

Mocht het geschil ontaarden in juridisch getouwtrek, levert TMS Holland een uitstekende juridische ondersteuning naar aanleiding van de bevindingen van de expertise.

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl