TMS Holland

Bouwmanagement

Het succesvol realiseren van nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten vereist een stevige inbreng van de opdrachtgever. Maar heeftt u de kennis en de tijd om uw project te leiden? Of laat u de coördinatie over aan architect, aannemer en uitvoerders? U kunt daarbij bouwen en vertrouwen op de ervaring van TMS Holland om uw positie te versterken.

Wij staan aan uw zijde tijdens het uitvoeringstraject én in de belangrijke fases die daaraan voorafgaan. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van besluitvorming, de selectie van adviseurs en uitvoerende partijen en het begeleiden van contractvorming. Door jarenlange ervaring in de bouw kan TMS Holland volledig verzorgen wat er normaal van de opdrachtgever wordt verwacht. Denk hierbij aan:

- Opstellen van het programma van eisen;
- Kritische beoordeling van ontwerpen en tekeningen;
- Het regelen van een aanbesteding;
- Het formeren en begeleiden van het bouwteam;
- Bouwbegeleiding en/of directievoering op de bouw;
- Deskundige begeleiding bij de oplevering;

Onze experts kennen de valkuilen en de risico’s. Zodoende kunnen wij u daar perfect omheen leiden. Wij houden daarbij niet alleen de kwaliteit nauwlettend in het oog, maar ook de planning en de kosten. Met goede en duidelijke communicatie en volleerd vakmanschap wij uw huisvestingsproject 

Kortom, een onafhankelijke partij die uw projecten begeleid alsof het onze eigen zou zijn.

Geïnterresseerd? Neem contact op met Martijn Rolink via de telefoon 0591-647858 of via e-mail info@tmsholland.nl

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl