TMS Holland

Contra expertise aardbevingschade

Bent u het niet eens met uw schadetaxatie rapport zoals die is opgesteld door de NAM / Centrum Veilig Wonen (CVW)? Wij kunnen voor u een onafhankelijke contra expertise uitvoeren op het schadetaxatie rapport!

Schade aan uw pand is uiteraard heel vervelend zeker als deze schade buiten uw schuld om is veroorzaakt door aardbevingen. U kunt de schade melden bij het CVW welke dan een schade expert in zal schakelen om een schade taxatie uit te voeren. Van deze taxatie ontvangt u een rapport met de geconstateerde gebreken, het causale verband (het verband tussen bevingen als gevolg van aardgaswinning en de omvang van de schade) en de mogelijke herstelkosten.

Het kan voor komen dat u het niet eens bent met het uitgebrachte schadetaxatie rapport. U kunt dan op kosten van het CVW een contra expertise laten uitvoeren. Deze contra expertise kunnen wij voor u uitvoeren. Wij beoordelen dan op onafhankelijke wijze het uitgebrachte rapport en de hierin vermelde en beoordeelde schades.

U dient wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door het CVW. Uw casemanager (vermeld in uw rapport) van het CVW kan u verder informeren over het in gang zetten van de contra expertise via de website www.cvw.nl en per telefoon 0596-205000.

U dient een verzoek voor een contra-expertise binnen zes weken na het verschijnen van het taxatierapport aan te vragen bij het CVW. U ontvangt dan via uw casemanager het Aanvraagformulier contra-expertise met de bijbehorende voorwaarden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor per telefoon 0591-647858 of per e-mail info@tmsholland.nl

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl