TMS Holland

Expertise

Als expert op (ge)bouwkundig gebied kan TMS Holland als deskundige ingeschakeld en/of geraadpleegd worden. Onze experts hebben een langdurige en/of intense ervaring, door oefening en studie op bouwkundig gebied.

Het is mogelijk dat telefonisch advies wordt gevraagd, maar onze experts voeren over het algemeen gerichte inspecties uit waarbij de situatie ter plaatse wordt beoordeeld en de aard, omvang en (mogelijke) oorzaak van een eventuele tekortkoming vastgesteld wordt. Het doen van onderzoek ter plaatse wordt dan expertise genoemd en levert veelal een expertise-rapport op, welke aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Geïnterresseerd? Neem contact op met Martijn Rolink via de telefoon 0591-647858 of via e-mail info@tms-holland.nl

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl