TMS Holland

Meerjaren Onderhoudsplan

Een eerste indruk is vaak bepalend of een klant zaken met u gaat doen of niet. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat uw bedrijfspand ook één van de visitekaartjes van uw onderneming is? Heeft dat visitekaartje de laatste jaren wel de aandacht gekregen die het nodig heeft? Of neemt u genoegen met een hoge afwaardering van het vastgoed?!

Gebouweigenaren worden jaarlijks geconfronteerd met vele uitgaven. Bij grote onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen gaat het vaak om extra hoge uitgaven in één jaar. TMS Holland adviseert vastgoedeigenaren en –beheerders planmatig om te gaan met het onderhoud. Door het onderhoud voor de komende jaren inzichtelijk te maken in een Meerjaren OnderhoudsPlan (afgekort MOP of MJOP), kunnen bepaalde werkzaamheden worden geclusterd wat zorgt voor aanzienlijke besparingen. Bedrijfsmatig kan een Meerjaren OnderhoudsPlan u zelfs fiscaal voordeel opleveren! Voor een VVE is het bovendien verplicht een Meerjaren OnderhoudsPlan op te laten stellen om zo inzichtelijk te maken of de financiële reserves in overeenstemming zijn met de onderhoudsbehoefte.

Een technische inspectie geeft inzicht in de kwaliteit van het object. Deze inspectie wordt als onderlegger gebruikt voor het maken van een MOP. Aan het MOP is een financiële begroting gekoppeld die inzicht geeft in de te reserveren financiële middelen, zodat vroegtijdig actie kan worden ondernomen om de middelen ter beschikking te krijgen. Achterstallig onderhoud is te voorkomen of kan, als het al is ontstaan, worden weggewerkt. Prioriteiten kunnen worden gesteld en op basis van het MOP kunnen offertes worden aangevraagd voor het uitvoeren van het onderhoud. Daarbij kan het MOP ter onderbouwing dienen voor een eventuele financieringsaanvraag, maar ook voor het vaststellen van de juiste huurprijs en/of servicekosten. De verkregen gegevens worden geautomatiseerd verwerkt zodat voor de komende jaren de kosten van de diverse onderhoudsactiviteiten evenals de totaal benodigde onderhoudsgelden per jaar bekend zijn.

Geïnterresseerd? Neem contact op met Martijn Rolink via de telefoon 0591-647858 of via e-mail info@tms-holland.nl

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl