TMS Holland

Nulmetingen

Het is altijd verstandig om een nulmeting uit te laten voeren in de directe nabijheid van uit te voeren (graaf)werkzaamheden. Hiermee zijn vooraf de risico's inzichtelijk en kan men met een gerust hart aan de slag.

Wat is nu eigenlijk een nulmeting, ook wel rapport belendingen of vooropname genoemd? Met deze termen wordt meestal hetzelfde bedoeld maar worden vaak door elkaar gebruikt. Een nulmeting is het door middel van een bouwkundige inspectie vastleggen van de staat en toestand van een object. Hierbij wordt alle op dat moment aanwezige “schade”, zoals bijvoorbeeld aanwezige scheurvormingen en gebreken, in zowel in- als exterieur nauwkeurig geïnventariseerd en vervolgens gerapporteerd. Er wordt vooral gelet op de bouwkundige zaken (hoofdconstructieve onderdelen) en risico onderdelen als tegelwerk, stucwerk, zettingen en scheurvorming. Het rapport wat naar aanleiding van een nulmeting is opgesteld wordt ookwel een rapport belendingen genoemd.

Waarom?
Bij werkzaamheden (bouwen, grondstoffenwinning, e.d.) in de nabijheid van objecten, of het nu direct naast het object of verderop is, kunnen leiden tot schade aan belendingen (gebouwen) en infrastructuur (terreinen). Natuurlijk zal in eerste instantie het doel zijn van de uitvoerenden om schade te voorkomen, maar dit lukt niet altijd. Het gaat gelukkig in maar zeer weinig gevallen fout bij (bouw)werkzaamheden. Toch moet het belang van een nulmeting niet worden onderschat. In de praktijk leveren vragen over het ontstaan, de oorzaak en de omvang van de schade die aan de werkzaamheden moeten worden toegerekend, veelal langdurige en kostbare discussies op. Om dit nu achteraf vast te kunnen stellen is het verstandig om voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting uit te laten voeren.

Geïnterresseerd? Neem contact op met Martijn Rolink via de telefoon 0591-647858 of via e-mail info@tms-holland.nl

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl