TMS Holland

Opleveringskeuring

Een van de belangrijkste momenten in het bouwproces is de oplevering. Als opdrachtgever hebt u dan éénmalig de kans om samen met de aannemer te controleren of de werkzaamheden goed en volgens afspraken zijn uitgevoerd. Een serieuze zaak dus! Als u tijdens de oplevering gebreken die u had kunnen constateren, over het hoofd ziet, kunt u hierover later geen klacht meer indienen.

Bouwen is een ingewikkeld proces onder wisselende omstandigheden. Een bouwplaats is niet te vergelijken met een fabriek omdat de condities waaronder gewerkt wordt geheel verschillen. In de bouw zijn er voorschriften zoals Bouwbesluit en algemeen aanvaarde normen. Een woning moet voldoen aan alle voorschriften en normen. De woning wordt dan ook gebouwd door tal van specialisten. Dat begint bij het ontwerp en eindigt bij de oplevering. Als u zelf geen enkele bouwkundige ervaring heeft en geen deskundigheid op het gebied van voorschriften en normen, kan het zijn dat u – ongewild en goed van vertrouwen – een woning aanvaardt waarop qua normen, voorschriften en uitvoering wel iets op aan te merken kan zijn.

Daarom laten veel kopers zich op het moment van oplevering bijstaan door een deskundige. Dat gebeurt in ca. 60% van alle opleveringen. Dat is ook een logische keuze omdat u heel veel geld heeft geïnvesteerd in de woning. De bouwkundige neemt uw rol over en zal met de (vertegenwoordiger van) de projectontwikkelaar/ aannemer en met u de woning van boven naar beneden en van binnen en buiten controleren. Natuurlijk is dit een visuele beoordeling. Er kan niet meer achter muren en in kokers gekeken worden. Beide partijen noteren de punten die verbeterd moeten worden en leggen u de werking van installaties en woning uit. Na afloop van de rondgang worden lijsten vergeleken, afgevinkt en waar nodig discussiepunten behandeld. Vervolgens krijgt de aannemer een bepaalde periode de tijd om alles op te lossen. Is hij afhankelijk van levering door derden dan mag dat maximaal 3 maanden duren. Heeft hij alle punten opgelost dan vraagt hij u om een 2e handtekening. Zet deze alleen als alles van het procesverbaal opgelost en naar uw zin is!

Neem daarom geen risico en laat u bij de oplevering begeleiden door een deskundige van TMS Holland. U mag er dan op rekenen dat alle belangrijke fouten en/of tekortkomingen tijdig worden opgemerkt.

Geïnterresseerd? Neem dan contact met ons op via de telefoon 0591-647858 of via e-mail info@tms-holland.nl

Direct opdracht verstrekken voor een bouwtechnische keuring? Klik hier
Hoenderkamp 14 • Emmen • T: 0591 647858 • E: info@tmsholland.nl